Қызықты

Масса пайызын қалай есептеу керек

Масса пайызын қалай есептеу керек

Молекуланың массалық пайыздық құрамы молекуладағы әрбір элементтің жалпы молекулалық массаға қосатын үлесін көрсетеді. Әр элементтің үлесі бүтіннің пайызымен көрсетіледі. Бұл қадамдық оқулықта молекуланың массалық құрамын анықтау әдісі көрсетілген.

Калий феррицианидіне мысал

Калий феррицианидіндегі әр элементтің массалық пайыздық құрамын есептеңіз, K3Fe (CN)6 молекуласы.

Шешімі

1-қадам: Молекуладағы әр элементтің атомдық массасын табыңыз.

Массаның пайызын табудың алғашқы қадамы молекуладағы әр элементтің атомдық массасын табу.
Қ3Fe (CN)6 калийден (К), темірден (Fe), көміртектен (С) және азоттан (N) тұрады.
Мерзімді кестені пайдалану:
Атомдық массасы К: 39,10 г / мольАтомдық массасы Fe: 55,85 г / мольАтомдық массасы С: 12.01 г / мольА массасы N: 14.01 г / моль

2-қадам: Әр элементтің массалық қосындысын табыңыз.

Екінші қадам - ​​әрбір элементтің жалпы массалық қосындысын анықтау. KFe (CN) 6 әр молекуласында 3 K, 1 Fe, 6 C және 6 N атомдары болады. Әрбір элементтің массалық үлесін алу үшін осы сандарды атом массасына көбейтіңіз. К = 3 х 39,10 = 117,30 г / моль массасы Fe = 1 х 55,85 = 55,85 г / моль массасы С = 6 х 12.01 = 72.06 г / моль массасының қосындысы N = 6 x 14.01 = 84,06 г / моль

3-қадам: Молекуланың жалпы молекулалық массасын табыңыз.

Молекулалық масса - бұл әр элементтің массалық үлестерінің қосындысы. Әрбір үлесті қосып, жиынтықты табыңыз.
К молекулалық массасы3Fe (CN)6 = 117,30 г / моль + 55,85 г / моль + 72,06 г / моль + 84,06 г / моль
К молекулалық массасы3Fe (CN)6 = 329,27 г / моль

4-қадам: Әр элементтің массалық пайыздық құрамын табыңыз.

Элементтің массалық пайыздық құрамын табу үшін элементтің үлес салмағын жалпы молекулалық массасына бөліңіз. Одан кейін бұл сан пайыз түрінде көрсетілуі үшін 100% -ға көбейтілуі керек.
Массаның пайыздық құрамы K = K / молекулалық массасының үлес салмағы3Fe (CN)6 х 100%
Массаның пайыздық құрамы K = 117.30 г / моль / 329,27 г / моль х 100% K = 0,3562 х 100% массалық пайыздық құрамы K = 35,62% Fe = массаның пайыздық құрамы Fe / массаның Fe / молекулалық массасы Қ3Fe (CN)6 х 100%
Fe = 55,85 г / моль / 329,27 г / моль 100% массаның құрамы Fe = 0.1696 х 100% Fe = 0,166 х 100% массаның пайыздық құрамы Fe = 16.96% С = массаның пайыздық құрамы С = молекулалық массаның үлес салмағы Қ3Fe (CN)6 х 100%
Массаның пайыздық құрамы С = 72,06 г / моль / 329,27 г / моль х 100% С = 0,1818 х 100% үлес салмағы
Массаның пайыздық құрамы С = 21,88% N = молекулалық массаның N массасының үлес салмағы3Fe (CN)6 х 100%
Массаның пайыздық құрамы N = 84,06 г / моль / 329,27 г / моль х 100% N = 0,2555 х 100% массалық пайыздық құрамы N = 25.53%

Жауап

Қ3Fe (CN)6 бұл 35,62% калий, 16,96% темір, 21,88% көміртек және 25,53% азот.
Сіздің жұмысыңызды тексеру әрқашан жақсы идея. Егер сіз барлық массалық құрамды қоссаңыз, 100% .35.62% + 16.96% + 21.88% + 25.53% = 99.99% алуы керек. Қалған .01% қайда? Бұл мысалда маңызды сандар мен дөңгелектеу қателерінің әсері көрсетілген. Бұл мысалда ондық үтірден өткен екі маңызды сандар қолданылған. Бұл ± 0,01 реті бойынша қате жіберуге мүмкіндік береді. Бұл мысалдың жауабы осы толеранттылық шегінде.